Tarieven

Tarieven in 2018

Geldig van 08.00 tot 18.00 uur

 
Consult  €   9,59
Consult langer dan 20 minuten  € 19,18
Visite  € 14,38
Visite langer dan 20 minuten  € 23,97
Telefonisch consult  €   4,79

Inschrijftarief per kwartaal
 - tot 65 jaar 
 - 65 tot 75 jaar
 - 75 tot 85 jaar 
 - 85 jaar of ouder

.
 € 15,63
 € 18,34
 € 27,54
 € 43,20

Toeslagen per kwartaal
 - praktijkondersteuning somatiek
 - praktijkondersteuning GGZ
 - module kwetsbare ouderen
 - module service en bereikbaarheid
 - module regio prestatie
 - praktijkmanagement

.
 €   0,18
 €   -
 €   1,13
 €   0,50
 €   0,50
 €   0,61


Naast de bovenstaande tarieven bestaan er nog vele speciale tarieven, volgens afspraken die met de zorgverzekeraar zijn gemaakt. Het gaat om bepaalde verrichtingen, zoals bijvoorbeeld een kleine chirurgische ingreep, een gehoortest, een injectie in een pees of gewricht. Deze verrichtingen voorkomen vaak een verwijzing naar een specialist en zijn daarom kostenbesparend. Bovendien valt een behandeling door de huisarts niet onder uw eigen risico. 

Ook voor chronische zorg bestaan er aparte tarieven. Dit betreft behandeling van suikerziekte, COPD (chronische longziekte) en hart- en vaatziekte.

De consulten en visites in de avond-, nacht- en weekenddienst worden in rekening gebracht door de centrale huisartsenpost. Een telefonisch consult kost € 25,- , een consult € 92,70 en een visite € 139,05.

Klik hier voor informatie over de tarieven van de reizigersadvisering.