Inschrijven

Bent u in Reeuwijk komen wonen, dan kunt u zich inschrijven bij het medisch centrum.

Overlegt u wel met de dokterassistente bij welke huisarts u kunt worden ingeschreven. 

Wij vragen u een tweetal formulieren af te halen of te printen. Het is de bedoeling dat u deze formulieren, indien van toepassing, voor ieder gezinslid afzonderlijk invult.

Ten eerste het inschrijfformulier. Hier vult u uw administratieve gegevens in. Dit geeft u af in het medisch centrum bij de huisartsenbalie.

Als tweede een formulier medische voorgeschiedenis. Ook dit geeft u, na het invullen, af bij de huisartsenbalie in het medisch centrum. 

Op het moment dat wij u inschrijven krijgt uw oude huisarts een elektronisch verzoek om uw medische gegevens naar ons door te sturen. Dit gebeurt via een beveiligde elektronische weg. Het is wel fijn als uw oude huisarts al op de hoogte is van uw overstap.


Wilt u bij het afgeven van de formulieren en/of bij de eerste afspraak in het Medisch Centrum (dit geldt ook voor evt. gezinsleden) een geldig identiteitsbewijs meenemen. Het is wettelijk verplicht dat we uw identiteit bij het eerste bezoek verifiëren.