Griepprik

U krijgt een schriftelijke uitnodiging thuis voor de jaarlijkse – gratis – griepprik als u:

-          60 jaar bent of ouder
-          lijdt aan een hart- of vaatziekte
-          een longziekte heeft
-          suikerziekte heeft
-          nierpatiënt bent
-          weinig afweer heeft door een andere ziekte of door een medische behandeling.

Als u behoort tot een van de hierboven genoemde groepen en u heeft geen uitnodiging ontvangen voor 26 oktober neem dan contact op met de assistente.

De griepprik wordt dit jaar op de volgende plaatsen en tijdstippen gegeven:

Woont u in Reeuwijk-Brug of Sluipwijk: Woensdag 7 november, van 16.30 tot 18.00 uur, in het Medisch Centrum

Woont u in Reeuwijk-Dorp: Woensdag 7 november, van 9.30 tot 10.30 uur, in Dorpshuis “de Kaag”

Mensen die wonen in de Ravenhorst, de Vrijhoef of de Schouw hebben een eigen priklocatie en datum (15 november). Dit staat in de brief die u zult ontvangen.

Bent u niet in staat om naar ons toe te komen, laat dit dan weten aan de assistente. Zij komt dan bij u thuis om de prik te geven.

Herhaling: indien u niet op woensdag 7 november bent gekomen, dan krijgt u geen herhaaloproep. U kunt de prik dan alsnog halen op donderdag 22 november van 17.00 – 20.00 uur in het Medisch Centrum.

 Overigens: het is niet nodig om u af te melden als u de griepprik niet wilt, u kunt de uitnodiging gewoon negeren

 

Mensen die geen indicatie hebben:

Behoort u niet tot de bovengenoemde risicogroepen en heeft u dus geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch graag een griepprik ontvangen, dan kan dat. U belt de assistente en vraagt om een recept voor de griepprik. Wij zorgen dat de apotheek het recept krijgt en de apotheek belt u op als het vaccin binnen is, zodat u dit op kunt halen voor 2 november. U komt naar één van de twee bovengenoemde plaatsen en brengt de griepprik zelf mee. 

U ontvangt in dit geval van het medisch centrum een rekening van € 28,-. De kosten van het vaccin komen hier nog bij en worden door de apotheek in rekening gebracht ( ca  € 15,-).