Urine-onderzoek

Urine voor onderzoek op een blaasontsteking brengt u (bij voorkeur) voor 10.00 uur bij de assistente.
De urine dient te worden opgevangen in een speciaal daarvoor bestemd urine-opvangpotje. Deze kunt u kopen bij ons aan de balie (€ 0,50), de apotheek of de drogist.
Urine in een ander soort potje of flesje (zoals jampotjes, medicijnkokertjes, plastic drinkflesjes, tupperwarepotjes) worden niet in ontvangst genomen. 
Bij het inleveren van de urine zal de assistente u vragen welke klachten u heeft en dit op een formulier in te vullen.