NHG-Praktijkaccreditatie

Sinds begin juni 2016 zijn wij een door de NHG geaccrediteerde praktijk. Dit is een keurmerk dat borg staat voor goede kwaliteit van zorg en aangeeft dat er voortdurend gewerkt wordt aan verbeteringen. Hierbij wordt vooral gedacht vanuit het perspectief van de patiënt.
De praktijk en haar medewerk(st)ers worden jaarlijks getoetst op een groot aantal punten. Deze punten staan hieronder op een beknopte wijze opgesomd.

Wat mag u als patiënt verwachten van onze praktijk:

 • de kwaliteit van de zorg is goed
 • het personeel is goed opgeleid en heeft onderling goede afspraken gemaakt
 • u heeft een duidelijk aanspreekpunt en wordt met respect behandeld
 • er is een goede samenwerking met andere zorgverleners
 • we luisteren naar uw suggesties
 • in geval van een klacht wordt deze vlot en juist afgehandeld
 • de praktijk is veilig. We leren van onze fouten.
 • de praktijk is goed bereikbaar
 • er wordt goed gelet op de hygiene
 • uw privacy is gewaarborgd
 • alle benodigde medische middelen en medische apparatuur zijn aanwezig en in goede staat
 • de urgentie van de hulpvraag wordt goed ingeschat en hier wordt naar gehandeld
 • testen en onderzoeken worden deskundig en veilig uitgevoerd
 • u wordt goed voorgelicht over onze zorg en over te maken keuzes in de zorg
 • alle behandelingen worden door bevoegde en bekwame zorgverleners uitgevoerd
 • we schrijven veilig en verantwoord medicijnen voor
 • behandelingsresultaten worden regelmatig met u besproken